Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 998/TCHQ-TXNK năm 2014 cung cấp hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 998/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/TCHQ-TXNK
V/v cung cấp hồ sơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 26/CV-CVN ngày 21/1/2014 của Tổng Công ty chè Việt Nam Công ty TNHH một thành viên về việc miễn thuế nhập khẩu cho lô chè xuất khẩu bị trả lại quá thời hạn 365 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo qui định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Tại điểm a.1 khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC có quy định: "Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể".

- Trường hợp của Tổng công ty Chè Việt Nam theo trình bày của Chi nhánh Tổng Công ty Chè Việt Nam tại Hà Nội - Công ty Thương mại Hương Trà có xuất khẩu lô hàng chè tại tờ khai hải quan số: 1980/XKD01/A01C ngày 02/08/2012 nhưng do hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn của thị trường Châu Âu nên đã bị trả lại và thực tái nhập tại số tờ khai: 01/NTA02/A01C ngày 02/01/2014 (quá 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu số 1980/XKD01/A01C ngày 02/08/2012).

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xử lý vướng mắc, kiến nghị của Tổng Công ty Chè Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2013 của Tổng cục Hải quan báo cáo cụ thể và quan điểm xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 11/02/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TCT chè VN - Cty TNHH MTV
(Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 998/TCHQ-TXNK năm 2014 cung cấp hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210