Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 995/GSQL-GQ2 năm 2013 thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 995/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/GSQL-GQ2
V/v thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
(Lô 12, đường D1, Khu CNC Sài Gòn, Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 18-0913/TCHQ ngày 25/9/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) v/v thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn quản lý tài sản cố định mới, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng và phạm vi áp dụng thì đối tượng bị điều chỉnh của Thông tư là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Như vậy, IPV thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 45/2013/TT-BTC dẫn trên.

Khoản 11 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể việc phân bổ giá trị còn lại của những tài sản cố định đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC , đề nghị IPV nghiên cứu thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty TNHH Intel Products Việt Nam được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 995/GSQL-GQ2 năm 2013 thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180