Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 992/GSQL-GQ2 năm 2013 điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 992/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/GSQL-GQ2
V/v điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam.
(Đ/c: Đường TS9-KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 143/YS-CV ngày 02/10/2013 của Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam về việc điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 4716/VPCP-KTTH ngày 11/6/2013 của Văn phòng Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu trong một số trường hợp và với các điều kiện nêu tại công văn số 4579/BTC-TCHQ ngày 12/4/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tục điều chỉnh định mức được hướng dẫn cụ thể tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/11/2013). Theo đó, thời điểm điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm là trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn trên và đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam thì khi tiến hành thanh khoản, Công ty mới phát hiện nguyên vật liệu bị thiếu dẫn đến kết quả thanh khoản âm chưa phù hợp thời điểm được xem xét điều chỉnh định mức; do vậy, trường hợp của Công ty không đủ cơ sở để xem xét điều chỉnh định mức theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam biết và liên hệ với Chi cục Hải quan Tiên Sơn để được hướng dẫn, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bắc Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 992/GSQL-GQ2 năm 2013 điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37