Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 983/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu D của lô hàng thép lá nhập

Số hiệu: 983/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 983/TCHQ-GSQL
V/v: Xác định tính hợp lệ của C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 467/HQTP-NV ngày 21/02/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu D của lô hàng thép lá nhập theo tờ khai số 325/NKD/KV3-1 ngày 09/02/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn KV III, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Dấu và chữ ký trên C/O không có trong danh sách mẫu dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Indonesia hiện lưu tại Tổng cục Hải quan.

2. Căn cứ quy định tại Mục III Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/07/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia là Bộ Thương mại và Công nghiệp, không phải là Phòng Thương mại và Công nghiệp với con dấu thể hiện trên C/O nói trên.

Do vậy, C/O mẫu D cấp cho lô hàng thép lá nhập theo tờ khai trên đây không hợp lệ để áp dụng thuế suất CEPT. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 983/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu D của lô hàng thép lá nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.10