Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9816/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng magiê sulphat do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9816/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9816/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng magiê sulphat

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. HCM.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xem xét kiến nghị phân loại mặt hàng "Magie sulphate (MgSO4.7H2O)" do Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt (Công ty) nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Mặt hàng "Magnesium sulphate (MgSO4.7H2O)" thuộc nhóm 28.33 "Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)", phân nhóm " - Sulphat loại khác", mã số 2833.21.00 " - - Của magiê".

- Tại thông báo kết quả phân tích số 1956/TB-PTPL ngày 31/8/2015, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM xác định mẫu hàng có tên khai báo là "Phân trung lượng Magnesium sulphate (MgSO4.7H2O 99%)" do Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt nhập khẩu theo tờ khai số 100492826340/A11 ngày 28/7/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVI là "Magnesium sulphate (MgSO4.7H2O)", mã số 2833.21.00.

2. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty tại công văn số 05/10/CVTV/2015 ngày 5/10/2015 thì: với cùng mặt hàng trên, Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVI đã cho thông quan với tên khai báo là phân trung lượng Magnesium sulphate (MgSO4.7H2O), mã số 3105.90.00 "- - Loại khác", nhập khẩu theo tờ khai số 100554244231/A11 ngày 17/9/2015, số 100433835461/A11 ngày 10/6/2015.

Để có cơ sở xem xét trả lời doanh nghiệp và thống nhất trong phân loại, áp dụng mã số, mức thuế đối với mặt hàng trên, yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM kiểm tra, nêu cơ sở áp mã mặt hàng trên thuộc mã số 3105.90.00 và báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 28/10/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HCM biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK, PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9816/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng magiê sulphat do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250