Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9806/BCT-ĐTĐL năm 2018 về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9806/BCT-ĐTĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9806/BCT-ĐTĐL
V/v trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Oilgastech - thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 11058/VPCP-ĐMDN ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển văn bản kiến nghị của Công ty cổ phần Oilgastech về Bộ Công Thương để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp. Đối với các nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Oilgastech tại Hệ thống tiếp nhận và trả lời doanh nghiệp, Cục Điều tiết điện lực có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định về trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực tại Điều 34 Luật Điện lực; căn cứ hướng dẫn về các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 và tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hi giấy phép hoạt động điện lực (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2018 và thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BCT), dự án nhà máy điện nêu trong kiến nghị của Công ty cổ phần Oilgastech sẽ thực hiện hoạt động phát điện để bán điện cho các tổ chức, cá nhân khác với mức công suất trên 1 MW nên không thuộc trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

- Trước khi đi vào vận hành thương mại, Chủ đầu tư dự án cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2018/TT-BCT và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép theo quy định.

Bộ Công Thương có ý kiến phúc đáp như trên gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9806/BCT-ĐTĐL năm 2018 về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


82
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233