Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 973/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện ôtô của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 973/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện ôtô của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện công văn số 2100/BTC-CST ngày 07/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện ôtô của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 2100/BTC-CST nêu trên. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được nộp thuế nhập khẩu theo thuế suất của linh kiện đối với bộ linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ôtô tải nặng do Tập đoàn nhập khẩu trong giai đoạn 2007 - 2012.

2. Đối với các lô hàng bộ kinh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ôtô từ năm 2013 trở đi, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ nhập khẩu, thực tế hàng hóa để thực hiện thu thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);
- Vụ CST-Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 973/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện ôtô của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66