Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 97/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế một số mặt hàng gỗ chưa có trong Danh mục dữ liệu giá ban hành

Số hiệu: 97/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/TCHQ-KTTT
V/v: Điều chỉnh Danh mục dữ liệu giá

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Quảng Bình

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 356/HQQB-NV ngày 12/12/2005 và Quyết định số 101/QĐ-HQQB ngày 12/12/2005 của Cục Hải quan Quảng Bình báo cáo về việc xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế một số mặt hàng gỗ chưa có trong Danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo Quyết định số 2739/TCHQ-KTTT ngày 12/7/2005 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 mục II công văn hướng dẫn số 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan quy định việc: Xây dựng, bổ sung các mặt hàng chưa được quy định giá tính thuế trong “Danh mục dữ liệu giá” do Tổng cục Hải quan cung cấp, điều chỉnh các mức giá bất hợp lý, không còn phù hợp trong “Danh mục dữ liệu giá” thuộc thẩm quyền của các Cục Hải quan địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Bình được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT , Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 97/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế một số mặt hàng gỗ chưa có trong Danh mục dữ liệu giá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78