Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9692/TCHQ-GSQL năm 2016 vướng mắc về quản lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9692/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9692/TCHQ-GSQL
V/v một số vướng mắc về quản lý hàng hóa của DNCX sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1866/HQHCM-GSQL ngày 21/07/2016 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm:

Tại Khoản 3, Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Để quản lý tập trung, căn cứ quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX làm thủ tục đối với hàng hóa của DNCX tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

2. Về quyền của DNCX:

- Công văn số 147/GSQL-GQ2 ngày 27/01/2016 trả lời Công ty TNHH Almine Việt Nam căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, hiện nay Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Trường hợp DNCX đưa hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất vào nội địa để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và bán hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thì thủ tục hải quan đối với:

+ Hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

+ Hàng hóa tạm nhập vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm sau đó bán tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 136, Điều 137 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, Khoản 6 Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPĐiều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại hội chợ.

- Hàng hóa tạm nhập vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm không bán tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Phải làm thủ tục tái xuất hết theo quy định tại Khoản 4a Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

3. Về vướng mắc liên quan đến hiệu lực văn bản pháp luật:

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành và hiện chưa có văn bản nào bãi bỏ hiệu lực của hai văn bản này.

Hiện nay, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ có sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9692/TCHQ-GSQL năm 2016 vướng mắc về quản lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


474

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188