Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 964/TCHQ-TXNK phân biệt hàng hóa “đã ghi” và “chưa ghi” trong nhóm 85.23 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 964/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 964/TCHQ-TXNK
V/v phân biệt hàng hóa “đã ghi” và “chưa ghi” trong nhóm 85.23

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị của một số đơn vị về việc có giải thích để phân biệt giữa hàng hóa loại “đã ghi” và loại “chưa ghi” của nhóm 85.23.

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2002, HS 2007 và HS 2012; Hiệp định công nghệ thông tin (ITA); Ý kiến của ban thư ký ASEAN và các nước thành viên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân biệt các mặt hàng thuộc nhóm 85.23, loại “đã ghi”, “chưa ghi” như sau:

1. Mặt hàng loại “chưa ghi” là những mặt hàng đã hoặc chưa được format, nhưng không chứa thêm bất kỳ dữ liệu thông tin gì (Format là việc nhà sản xuất tạo định dạng cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Ví dụ khi Format cho thanh nhớ USB, một “Bảng cấp phát file” (bảng FAT - File Allocation Table) được tạo ra trên thanh nhớ, bảng này không phải là file, bảng này để hệ điều hành (Windows) đánh dấu vị trí nào trên thanh nhớ đã được dùng. Dung lượng của bảng FAT này rất nhỏ so với dung lượng của cả thanh nhớ USB. Bảng FAT không chứa thông tin của người sử dụng thanh nhớ, người sử dụng cũng không can thiệp được vào bảng FAT. Khi mở thanh nhớ USB không thấy bất kỳ một dữ liệu thông tin gì trên thanh nhớ, mặc dù khi kiểm tra dung lượng sẽ thấy vài kilobyte đã được sử dụng).

2. Mặt hàng loại “đã ghi” là những mặt hàng không phải thuộc mục 1 nêu trên, đã có chứa dữ liệu tập lệnh, âm thanh, hình ảnh hoặc các hiện tượng khác (khi mở ra thấy các dữ liệu thông tin). Trong đó loại “phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi) - proprietary format (recorded) media - là những mặt hàng đã được định dạng file riêng theo luật bản quyền được mô tả trong Hiệp định công nghệ thông tin (ITA) (ví dụ: JPG, PNG, DOC, ZIP, PDF, DOCX…).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Thanh tra Tổng cục;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 964/TCHQ-TXNK phân biệt hàng hóa “đã ghi” và “chưa ghi” trong nhóm 85.23 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.562
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69