Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 964/GSQL-GQ2 năm 2015 về khai báo hàng đóng chung Container do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 964/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/GSQL-GQ2
V/v khai báo hàng đóng chung Container

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long
(E4A KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số L-Draco-CBD-15-403 ngày 29/07/2015 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long về việc khai báo hàng đóng chung Container, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Đối với việc chia tách, đóng gói hàng vận chuyển chung Container ngoài CFS Bộ Tài chính đã có công văn số 12079/BTC-TCHQ ngày 28/08/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/07/2015 hướng dẫn cụ thể. Theo đó, đối với trường hợp đủ điều kiện được chia tách hoặc đóng gói ngoài CFS, trách nhiệm của doanh nghiệp phải khai báo và thực hiện thủ tục theo đúng hướng dẫn. Trường hợp không đủ điều kiện thì doanh nghiệp phải thực hiện việc chia tách hoặc đóng gói tại kho CFS theo quy định.

Đối với trường hợp Công ty nêu nếu không khai báo được thông tin cụ thể để cơ quan hải quan có thể kiểm tra, xác nhận hàng qua khu vực giám sát thì đề nghị Công ty thực hiện việc chia tách, đóng gói tại kho CFS theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 964/GSQL-GQ2 năm 2015 về khai báo hàng đóng chung Container do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.626

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199