Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 963/GSQL-GQ2 năm 2015 về thanh lý máy móc thiết bị nhập khẩu bị thất lạc chứng từ, tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 963/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/GSQL-GQ2
V/v thanh lý máy móc thiết bị nhập khẩu bị thất lạc chứng từ, tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2163/HQHCM-GSQL ngày 10/8/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến thanh lý máy móc thiết bị nhập khẩu bị thất lạc chứng từ, tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất được quy định cụ thể tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, về nguyên tắc, doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý, tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngày tháng năm gửi Chi cục hải quan quản lý DNCX. Do vậy, trường hợp Công ty đã làm mất toàn bộ hồ sơ hải quan liên quan đến hàng hóa thanh lý thì cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xem xét xử lý theo quy định.

2. Để có cơ sở xử lý vụ việc, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với doanh nghiệp làm rõ một số nội dung sau:

- Lý do doanh nghiệp làm mất hồ sơ hải quan? Xác định cụ thể thời hạn đã nhập khẩu máy móc, thiết bị.

- Việc hạch toán tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên tắc kế toán được thực hiện thế nào? Nếu có hạch toán thì cung cấp các chứng từ để chứng minh.

- Máy móc, thiết bị là loại gì? số lượng bao nhiêu?

- Rà soát kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan để xác định.

- Đề xuất cơ sở pháp lý để giải quyết cho doanh nghiệp thanh lý lô máy móc, thiết bị dẫn trên.

Kết quả báo cáo về Cục Giám sát quản lý để xem xét, có chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 963/GSQL-GQ2 năm 2015 về thanh lý máy móc thiết bị nhập khẩu bị thất lạc chứng từ, tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242