Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 962/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 962/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH kinh doanh Vạn Thông.
(Đ/c: xóm Hương Ninh, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 05/2013-VT ngày 13/9/2013 Công ty TNHH kinh doanh Vạn Thông đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động kinh doanh mua hàng tại nước ngoài sau đó bán hàng sang nước thứ ba, hàng có thể được vận chuyển thẳng từ nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu hoặc có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Thương mại, Điều 15 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Mục V Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì hoạt động kinh doanh này là kinh doanh chuyển khẩu.

2. Căn cứ theo quy định dẫn trên và quy định tại Điều 38 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì:

- Đối với hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu (không qua Việt Nam) thì không phải làm thủ tục hải quan;

- Đối với hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam thì không phải làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và cũng không phải làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam, cơ quan Hải quan thực hiện việc giám sát hàng hóa cho đến khi hàng hóa thực xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

3. Về chính sách mặt hàng kinh doanh chuyển khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ theo đó đối với hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân được thực hiện chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam sau khi có giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Trường hợp hàng chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không cần xin giấy phép.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH kinh doanh Vạn Thông biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 962/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.671
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37