Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 96/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng gỗ nhập khẩu

Số hiệu: 96/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Quảng Trị

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/MĐ ngày 20/12/2005 của Công ty TNHH Mạnh Đức khiếu nại về giá tính thuế nhập khẩu theo tờ khai số 792/NK/KD/LB ngày 13/08/2005 tại Chi cục Hải quan Lao Bảo – Cục Hải quan Quảng Trị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ điểm 2, phần I, chương IV Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định nội dung: Khiếu nại và xử lý vi phạm.

Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ giải quyết công văn khiếu nại của doanh nghiệp chuyển đến khi đã có công văn trả lời của Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đã ra quyết định về xác định trị giá tính thuế và Cục trưởng Cục Hải quan địa phương cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị được biết và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định và thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Minh Đức (Khu CN Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh);
- Lưu: VT , Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 96/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng gỗ nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168