Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 958/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đông Nam.
(Đ/c: DT 743, Khu Chiêu Liêu, Ρ Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 16/DN/XNK ngày 8/1/2014 của Công ty TNHH Đông Nam phản ánh vướng mắc khi thực hiện Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2013 của Tổng cục Hải quan, công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 và công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính, do không có cơ sở sản xuất tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh nên Công ty TNHH Đông Nam không được làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH Đông Nam được làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng tư thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 30/6/2014, quá thời hạn này, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đông Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương
để thực hiện;
- Cục HQ TP. HCM
để thực hiện;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 958/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2014 vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!