Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 957/GSQL-TH năm 2015 về khai báo hải quan đối với trường hợp thực hiện hợp đồng ủy thác do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 957/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/GSQL-TH
V/v khai báo hải quan đối với trường hợp thực hiện hợp đồng ủy thác.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Vĩnh Gia.
(Đ/c: Khối 1B Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số 01/VG ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH thương mại Vĩnh Gia về việc khai báo hải quan đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo hợp đồng ủy thác, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Thương mại; Điều 16 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác.

Tại thời điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu, doanh nghiệp nhận ủy thác đóng vai trò là chủ hàng và khai báo tên của doanh nghiệp tại ô người nhập khẩu, tên doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu khai tại ô người ủy thác nhập khẩu.

Không có quy định yêu cầu doanh nghiệp nhận ủy thác phải là đại lý làm thủ tục hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng theo hợp đồng ủy thác.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 957/GSQL-TH năm 2015 về khai báo hải quan đối với trường hợp thực hiện hợp đồng ủy thác do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168