Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9521/TCHQ-TXNK năm 2015 về cung cấp thông tin tài liệu phân loại mặt hàng Paper cloth do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9521/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9521/TCHQ-TXNK
V/v cung cấp thông tin tài liệu phân loại mặt hàng Paper cloth

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN).
(Địa chỉ: Lô B1, Đường D2, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 12/9/2015 của Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) đ nghị xem xét lại kết quả phân loại tại Thông báo số 13849/TB-TCHQ ngày 17/11/2014 đối với mặt hàng có tên hàng khai báo: “Giấy phủ màng dệt PE (PAPER CLOTH 6*6*1140/WK70*1100)”. Về vấn đề này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của doanh nghiệp, các nhà sản xuất các nước Thái Lan, Indonesia, Singapore không phân loại mặt hàng vào nhóm 59.07 và Công ty đề nghị phân loại vào nhóm 48.11.

Đ có đủ cơ sở xem xét, phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề ngh quý Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu phân loại mặt hàng như giải trình của doanh nghiệp nêu trên. Công văn xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 20/10/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
-
Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9521/TCHQ-TXNK năm 2015 về cung cấp thông tin tài liệu phân loại mặt hàng Paper cloth do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242