Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 940/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng "viên sủi HASS"

Số hiệu: 940/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 940/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng "viên sủi Hass"

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH thương mại Việt Hùng 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 45/CV-VH ngày 29/12/2005 của Công ty TNHH Thương mại Việt Hùng đề nghị điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng "viên sủi HASS". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1762/TCHQ/GSQL ngày 9/5/2005 hướng dẫn phân loại mặt hàng "viên sủi Plussz và viên sủi Hass", xuất xứ từ Hungari, có thành phần chính gồm các vitamin và khoáng chất được phân loại vào cùng nhóm 2106, mã số chi tiết 2106.90.83. Hướng dẫn phân loại theo công văn số 1762/TCHQ/GSQL áp dụng kể từ ngày 9/5/2005. Đối với các lô hàng đã nhập khẩu và đã nộp thuế theo thông báo của cơ quan hải quan trước ngày 9/5/2005 thì vẫn thực hiện nộp thuế theo số thuế đã được cơ quan hải quan thông báo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 940/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng "viên sủi HASS"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211