Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 938/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc xử lý hồ sơ của Công ty CP Bia SG-QN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 55/HQQNg-NV ngày 15/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về việc phân loại, áp mã hàng hóa thuộc dây chuyền sản xuất bia do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhập khẩu theo 13 tờ khai phát sinh từ năm 2009-2010. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.1 Mục I Phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 19/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu;

Trường hợp Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhập khẩu hàng hóa đi kèm với hệ thống dây chuyền sản xuất bia, không thuộc máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 55/HQQNg-NV, không được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính theo quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003, phải phân loại đúng mã số quy định của mặt hàng này tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 938/TCHQ-TXNK ngày 24/01/2014 trả lời vướng mắc xử lý hồ sơ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!