Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 937/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng bộ linh kiện xe máy năm 2002

Số hiệu: 937/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 937/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định
298 Trần Hưng Đạo – Nam Định

 

Trả lời công văn số: 10/CV-TGĐ ngày 18/2/2006 của Công ty cổ phần kinh doanh hàng Công nghiệp Nam Định về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng bộ linh kiện xe máy năm 2002. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số: 117/2001/QĐ-BTC ngày 20/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng bộ linh kiện xe máy không đồng bộ đã được quy định cụ thể giá tính thuế. Trường hợp mức giá ghi trên hợp đồng ngoại thương không thấp hơn mức giá tính thuế quy định tại quyết định này thì giá tính thuế nhập khẩu là giá thực thanh toán ghi trên hợp đồng mua bán ngoại thương.

Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu mức giá ghi trên hợp đồng của lô hàng 22.000 bộ linh kiện xe máy theo tỷ lệ nội địa hóa do Công ty nhập khẩu trong năm 2002 thấp hơn mức giá tính thuế quy định thì giá tính thuế được xác định theo giá tối thiểu quy định tại quyết định số: 117/2001/QĐ-BTC ngày 20/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Thanh Hóa (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 937/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng bộ linh kiện xe máy năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210