Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 931/GSQL-GQ1 năm 2015 xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 931/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/GSQL-GQ1
V/v xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1874/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Công ty Vinamilk đăng ký mở tờ khai hải quan số 100422306020 tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Công ty đã in được tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa có xác nhận thông quan và xuất trình cho bộ phận giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI để lấy hàng (tờ khai hải quan đã được công chức hải quan đóng dấu “Hàng đã qua khu vực giám sát”).

Tuy nhiên, qua kiểm tra dữ liệu của Hệ thống VNACCS, tờ khai hải quan số 100422306020 đã được khai tạm bằng nghiệp vụ IDA lên Hệ thống vào lúc 11h40 ngày 01/6/2015 và không có thông tin ghi nhận về việc khai báo chính thức tờ khai hải quan này lên Hệ thống bằng nghiệp vụ IDC. Theo thiết kế của Hệ thống, nếu tờ khai hải quan chỉ khai báo tạm thì sau 07 ngày sẽ bị xóa khỏi Hệ thống. Tra cứu trên Hệ thống VNACCS, Hệ thống e-Customs (V5), Hệ thống KTT cũng không tồn tại thông tin về tờ khai hải quan. Theo quy định tại các văn bản hiện hành, công chức tại bộ phận giám sát phải kiểm tra, đối chiếu thông tin về tờ khai hải quan đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên Hệ thống e-Customs, Hệ thống VNACCS trước khi xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống e-Customs.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác minh lại sự việc; báo cáo rõ việc thực hiện xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát của công chức hải quan. Việc thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với lô hàng thuộc tờ khai hải quan nêu trên đã đúng theo các quy định tại Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hay chưa?

Nội dung báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 26/8/2015 (gửi trước nội dung bản fax qua số điện thoại 0439.440.620; bản mềm qua địa chỉ email: cuongdh@customs.gov.vn) để Tổng cục Hải quan xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 931/GSQL-GQ1 năm 2015 xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108