Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 930/GSQL-TH năm 2015 về chuyển hồ sơ doanh nghiệp đề nghị xác minh C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 930/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/GSQL-TH
V/v chuyn hồ sơ doanh nghiệp đề nghị xác minh C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 02/AL-2015 ngày 12/08/2015 của Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam nêu vướng mắc liên quan đến tên cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về danh sách cập nhật mới nhất mẫu dấu, chữ ký và tên cơ quan, cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6560/TCHQ-GSQL ngày 20/7/2015 thông báo mẫu chữ ký và con dấu cập nhật cho C/O ưu đãi của Malaysia, trong đó có tên cán bộ Junaina Juremi và Che Maziah AB Wahab.

- Về vướng mắc liên quan trên C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý đã có hướng dẫn xử lý cho trường hợp tương tự tại Công văn số 831/GSQL-TH ngày 31/07/2015 gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Theo đó, Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 02/AL-2015 ngày 12/08/2015 của Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam để Cục Hải quan Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan Hải phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam, đ/c Tầng 8, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội (thay trlời vb số 02/AL-2015 ngày 12/08/2015);
-
Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 930/GSQL-TH năm 2015 về chuyển hồ sơ doanh nghiệp đề nghị xác minh C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253