Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 929/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 929/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên Vận tải, Giao nhận, Phân phối ôtô Chu Lai Trường Hải.
(Đ/c: KCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 06/2015/TCV của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải, Giao nhận, Phân phối ôtô Chu Lai Trường Hải về việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV3) không chấp nhận C/O mẫu E số tham chiếu E154300022592772 ngày 8/6/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

+ Trường hợp C/O mẫu E có hóa đơn do bên thứ ba phát hành đã được quy định cụ thể tại Điều 23 và khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương.

+ Đối với trường hợp tại ô số 1 của C/O mẫu E thể hiện người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu/ người sản xuất và không thuộc trường hợp có hóa đơn bên thứ ba, Tổng cục Hải đã hướng dẫn cụ thể tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục để được xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 929/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15