Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9249/BCT-VP 2017 phối hợp thực hiện Nghị định 98/2017/NĐ-CP

Số hiệu: 9249/BCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 05/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9249/BCT-VP
V/v phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, Tổng cục Quản lý thị trường được thành lập, trực thuộc Bộ Công Thương để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới các địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý thị trường. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tập trung phối hợp với các Bộ ngành, địa phương để xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nhằm đảm bảo tính kế thừa, xuyên suốt, không gây gián đoạn trong công tác quản lý thị trường nói chung và hoạt động của các Chi cục Quản lý thị trường tại các địa phương nói riêng, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, địa điểm làm việc; giữ ổn định, không gây biến động về nhân sự và tiếp tục bố trí nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương theo dự toán đã được phê duyệt trong các tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

Bộ Công Thương mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố;
- Vụ TC và ĐMDN;
- Cục QLTT;
- Lưu; VT, VP (TH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9249/BCT-VP ngày 05/10/2017 về phối hợp thực hiện Nghị định 98/2017/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.817

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47