Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9225/TCHQ-TTr năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT về quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9225/TCHQ-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Tá Măng
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9225/TCHQ-TTr
V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K
Địa chỉ: P305, số 59, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc khi thực hiện Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 19/8/2013 của Bộ Tài Chính.

Sau khi xem xét nội dung văn bản của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26, Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ kết quả kiểm tra thông tin về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K trên hệ thống quản lý rủi ro hải quan, thì Chi cục Hải quan Bát Xát thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã xác định Công ty không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vậy không thuộc đối tượng áp dụng kiểm tra thực tế hàng hóa (không ghi số hiệu, biển kiểm soát, tên và số CMTNN người điều khiển phương tiện, quốc tịch theo đề nghị của Công ty) đối với lô hàng xuất khẩu mặt hàng Cao su tự nhiên qua biên giới đất liền trong năm 2013, là đúng chức năng kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K, được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình, Phó TCT (để b/c);
- Lưu: VT, TTr (2bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - THANH TRA TỔNG CỤC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Tá Măng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9225/TCHQ-TTr năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT về quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146