Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 919/GSQL-GQ1 năm 2015 về tái xuất hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 919/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 19/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/GSQL-GQ1
V/v tái xuất hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 879/HQBN-NV ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc tái xuất xe máy chuyên dùng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Điều 5 Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28/5/2014 của Bộ Giao Thông vận tải); trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 2981/ĐKVN-VAQ ngày 04/8/2015 về việc tình trạng số khung của xe nhập khẩu số ĐKKT 2129/15/29XMCD (gửi kèm), Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc tái xuất hàng hóa theo đề nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục Đăng Kiểm Việt Nam (p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 919/GSQL-GQ1 năm 2015 về tái xuất hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89