Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9170/TCHQ-GSQL năm 2014 kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9170/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9170/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra đối với hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại điểm 6 Thông báo số 431/TB-BTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại cuộc họp bàn về đánh giá kết quả công tác hoàn thuế GTGT 06 tháng đầu năm 2014, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung hướng dẫn dưới đây:

Công tác kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền thuộc đối tượng áp dụng của công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ theo các nội dung quy định tại điểm 2.1 mục 2 công văn này. Riêng đối với trường hợp thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo loại hình xuất khẩu chuyển cửa khẩu (thủ tục hải quan thực hiện tại 01 địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan ở nội địa, việc xuất khẩu thực hiện tại cửa khẩu xuất khẩu) thì Hải quan cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa trên cơ sở phân tích các thông tin có được từ khi hàng hóa hoàn thành thủ tục hải quan cho đến khi được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, nếu có nghi vấn về việc gian lận của doanh nghiệp xuất khẩu thì thực hiện việc tái kiểm lô hàng xuất khẩu đó./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9170/TCHQ-GSQL năm 2014 kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89