Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 917/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu mặt hàng tinh quặng monazit

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công thương;
- Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 577/BCT-CNNg ngày 21/01/2014 của Bộ Công thương về việc xuất khẩu tinh quặng monazite của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Vụ Công nghiệp nặng, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương như sau:

Khi cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BTC ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương và tiến hành lấy mẫu tinh quặng monazite của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường để kiểm tra lại tại Trung tâm phân tích phân loại thuộc Tổng cục Hải quan có nghi ngờ mẫu phân tích có chứa một số hợp chất phóng xạ, trong đó hàm lượng Uranium từ 0.0883% đến 0.613%.

Theo quy định tại khoản 15 Điều 3 (giải thích từ ngữ) Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII có hướng dẫn "Vật liệu hạt nhân nguồn là một trong các vật liệu sau đây: urani, thori dưới dạng quặng hoặc đuôi quặng; urani chứa thành phần đồng vị urani 235 ít hơn urani trong tự nhiên; các quặng chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng; các hợp chất của thori và urani khác chưa đủ hàm lượng để được xác định là vật liệu hạt nhân"

Tổng cục Hải quan đề nghị Vụ Công nghiệp nặng, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương cho biết mặt hàng tinh quặng monazit của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường có chỉ số hàm lượng Uranium từ 0.0883% đến 0.613% có được xuất khẩu hay không?

Tổng cục Hải quan xin trao đổi và mong sớm nhận được ý kiến trả lời của quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 917/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2014 xuất khẩu mặt hàng tinh quặng monazit do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.542

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!