Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 916/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với vật tư nhập khẩu thuộc tập hợp dây chuyền máy móc tạo tài sản cố định của dự án dầu tư nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

Số hiệu: 916/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 916/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK, không thu thuế GTGT vật tư thuộc dây chuyền máy móc NK tạo TSCĐ của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hải Phòng 
 - Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp 
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 593/TB-BQLDA ngày 23.1.2006 của Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp về việc miễn thuế đối với vật tư nhập khẩu thuộc tập hợp dây chuyền máy móc tạo tài sản cố định của dự án dầu tư nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 1.6.2004, Bộ Tài chính có công văn số 5933 TC/TCHQ hướng dẫn về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhỏ lẻ thuộc tập hợp dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định của Dự án đầu tư (bản photocopy công văn số 5933 TC/TCHQ kèm theo).

Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp đối chiếu với quy định hiện hành, đối tượng được nêu tại điểm 1 của công văn kể trên và thủ tục hồ sơ nêu tại điểm 2, nếu phù hợp thì thực hiện thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 916/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với vật tư nhập khẩu thuộc tập hợp dây chuyền máy móc tạo tài sản cố định của dự án dầu tư nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182