Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 912/GSQL-GQ2 năm 2013 thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 912/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 912/GSQL-GQ2
V/v thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Giấy An Hòa.
(Địa chỉ: xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

 

Trả lời công văn số 235/AHP-MH ngày 09/09/2013 của Công ty cổ phần Giấy An Hòa vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; điểm c, khoản 3, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại và trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại công văn số 3204/TM-KHĐT ngày 4/6/2007, qua xem xét hồ sơ do Công ty gửi kèm thì chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Để có cơ sở hướng dẫn, đề nghị Công ty làm rõ và cung cấp các chứng từ sau:

- Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty TNHH ABB Hàn Quốc và Công ty TNHH ABB Việt Nam có điều khoản ghi rõ sản phẩm được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam là Công ty cổ phần Giấy An Hòa;

- Hợp đồng nhập khẩu giữa Công ty Hansol Eme và Công ty cổ phần Giấy An Hòa có điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam là Công ty TNHH ABB Việt Nam;

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH ABB Hàn Quốc và Công ty HANSOL EME có điều khoản ghi rõ giao nhận hàng tại Việt Nam là Công ty cổ phần Giấy An Hòa.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Giấy An Hòa biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (để t/hiện)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 912/GSQL-GQ2 năm 2013 thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144