Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9115/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9115/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9115/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1747/HQLC-NV ngày 29/09/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 5, Điều 25 và Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì đề xuất cho phép doanh nghiệp nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam) có hàng hóa tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15, năm 2015 tại tỉnh Lào Cai được thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan giấy và người khai hải quan là Trung tâm Dịch vụ các cửa khẩu - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (đơn vị không có chức năng làm đại lý làm thủ tục hải quan) tại công văn số 1747/HQLC-NV dẫn trên của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai là không phù hợp.

- Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có văn bản gửi Trung tâm Dịch vụ các cửa khẩu - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai để thông báo doanh nghiệp nước ngoài có hàng hóa tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15, năm 2015 tại tỉnh Lào Cai phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua Đại lý làm thủ tục hải quan theo đúng các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9115/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199