Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9110/BCT-XNK năm 2013 bán khay nhựa do bị dư thừa do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9110/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9110/BCT-XNK
V/v bán khay nhựa do bị dư thừa

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
(lô J1-J2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số PIDVN/24092013-CV ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam về việc bán khay nhựa đóng gói linh kiện điện tử do Công ty tự sản xuất bị dư thừa;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 012043000101 của Công ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Xét giải trình của Công ty tại công văn số PIDVN/24092013-CV nêu trên, để tạo điều kiện cho Công ty thu hồi vốn đối với phần bao bì do Công ty sản xuất tại Việt Nam nhưng bị dư thừa không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Công Thương đồng ý Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam được bán 50.000 chiếc khay đựng bằng nhựa cho Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (một doanh nghiệp chế xuất trong cùng Tập đoàn Panasonics) để đựng nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất thay vì nhập khẩu.

2. Đề nghị Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và tài chính đối với việc bán khay nhựa trên cho Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.

3. Thủ tục mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất thực hiện tại cơ quan Hải quan theo các quy định hiện hành.

Công văn này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ Hà Nội;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9110/BCT-XNK năm 2013 bán khay nhựa do bị dư thừa do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10