Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 908/BKHCN-TTra Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 30/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/BKHCN-TTra
V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp và nhận được sự hợp tác hiệu quả của Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) trong hoạt động quản lý ngành khoa học và công nghệ nói chung và trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa như trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng. Kết quả đạt được từ thanh tra, kiểm tra đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương, đảm bảo ngăn chặn, khắc phục kịp thời tình trạng vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và xã hội. Theo báo cáo từ các địa phương, thông tin trên các phương tiện truyền thông và kết quả tổng hợp hàng năm của Bộ KH&CN cho thấy, trong thời gian gần đây xuất hiện những hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng đóng gói sẵn (sau đây gọi tắt là hàng đóng gói sẵn) như bánh, kẹo, bột canh, bột gia vị, nước mắn, nước sốt, nước uống đóng chai, nước giải khát, nước rửa chén, nước tẩy rửa, cà phê, chè, khí đốt hóa lỏng LPG... gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và xã hội.

Trước tình hình trên, Bộ KH&CN quyết định triển khai cuộc thanh tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc trong năm 2015 với nội dung “thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn”.

Để cuộc thanh tra chuyên đề đạt kết quả tốt, Bộ KH&CN trân trọng đề nghị Quý UBND tỉnh phối hợp chỉ đạo thực hiện nội dung cuộc thanh tra chuyên đề năm 2015 như sau:

1. Giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

Nội dung cuộc thanh tra được thực hiện theo Đề cương gửi kèm theo Công văn này.

2. Giao Sở KH&CN thực hiện trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp kết quả chung của cuộc thanh tra chuyên đề trên địa bàn, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ KH&CN để xử lý.

Bộ KH&CN giao cho Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ và các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng hợp báo cáo chung của cuộc thanh tra.

3. Để tránh chồng chéo, hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương, đề nghị Quý UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan phân công trách nhiệm giữa các ngành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng thời phối hợp với Sở KH&CN gắn nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2015 vào kế hoạch chung của Đoàn liên ngành tại địa phương nhằm tạo hiệu lực, hiệu quả để cùng thực hiện nội dung cuộc thanh tra chuyên đề năm 2015.

Bộ KH&CN kính đề nghị Quý UBND tỉnh quan tâm, phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề này.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Quý UBND./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Y tế, NN&PTNT;
- VPTT Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Văn phòng Bộ, Tổng cục TĐC, Cục SHTT, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Các Sở KH&CN (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Việt Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 908/BKHCN-TTra ngày 30/03/2015 đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề ngày 30/03/2015 về hàng đóng gói sẵn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.844

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91