Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9051/VPCP-KTTH năm 2013 dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics và trung tâm hội chợ triển lãm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9051/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9051/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics và trung tâm hội chợ triển lãm

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8371/TTr-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics và trung tâm hội chợ triển lãm trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt theo thẩm quyền đối với quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm hội chợ triển lãm.

2. Đối với Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo giải trình rõ những nội dung sau:

a) Tên, phạm vi của Quy hoạch so với nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

b) Việc tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Quy hoạch; việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

c) Thực trạng hệ thống logistics hiện nay, lưu lượng hàng hoá; rà soát phương án quy hoạch (nhất là việc xây mới các trung tâm logistics) bảo đảm gắn kết với nhu cầu dịch vụ logistics và các quy hoạch, thực trạng cảng biển, cảng cạn (ICD) hiện nay; tính khả thi về nguồn lực cho nâng cấp, xây mới các trung tâm logistics theo phương án quy hoạch.

d) Bổ sung phương án quy hoạch các trung tâm logistics gắn với vận chuyển đường hàng không.

đ) Rà soát các giải pháp, chính sách trong dự thảo Quy hoạch, bảo đảm cụ thể và phù hợp theo hướng khuyến khích nguồn lực xã hội hóa (không quy định ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ cho các công trình trung tâm logistics trong dự thảo Quy hoạch).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TNMT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TKTN, V.III, TKBT, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9051/VPCP-KTTH năm 2013 dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics và trung tâm hội chợ triển lãm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40