Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9001/TCHQ-GSQL năm 2015 về hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9001/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9001/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn loại hình XNK

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 2592/HQHCM-GSQL ngày 21/9/2015 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn c quy định tại Điều 178 Luật Thương mại 2005, trường hp của Công ty TNHH Steri-Care nêu tại công văn số 2592/HQHCM-GSQL dẫn trên khi nhập khẩu các sản phẩm y tế như khăn, áo phẫu thuật dùng một lần trong phòng m, dụng cụ y khoa đ tiệt trùng bng khí Ethylen Oxide phải được thỏa thuận trong hp đồng gia công giữa Công ty với đối tác nước ngoài; hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài đáp ứng các quy định từ Điều 28 đến Điều 34 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì Tổng cục Hải quan thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 2592/HQHCM-GSQL dẫn trên; theo đó, Công ty được thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài.

2. Về việc áp mã loại hình trên hệ thống VNACCS

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ vào công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Theo đó, khi nhập khẩu Công ty đăng ký mã loại hình E21 và khi xuất khẩu sản phm Công ty đăng ký mã loại hình E52.

3. Về chính sách mặt hàng: thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất nếu Công ty thực hiện hợp đồng gia công lần đầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9001/TCHQ-GSQL năm 2015 về hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140