Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9000/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc điều chuyển nguyên phụ liệu cho đối tác trong nước, nước ngoài của cùng Tập đoàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9000/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9000/TCHQ-GSQL
V/v điều chuyển nguyên phụ liệu cho đối tác trong cùng Tập đoàn

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sonion Việt Nam.
(Đ/c: Lô I3-9, Khu CNC TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2508-01CV/2015 ngày 25/8/2015 của Công ty TNHH Sonion Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc điều chuyển nguyên phụ liệu cho đối tác trong nước, nước ngoài của cùng Tập đoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục điều chuyển nguyên phụ liệu:

- Trường hợp Công ty thực hiện hoạt động điều chuyển nguyên vật liệu cho các Công ty cùng Tập đoàn ở nước ngoài thì Công ty áp dụng thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, trừ quy định tại đim b, c, khoản 2 Điu này.

- Đối với trường hợp Công ty bán nguyên phụ liệu cho Công ty Sonion 2 là doanh nghiệp FDI ở Vũng Tàu đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Khi làm thủ tục điều chuyển nguyên phụ liệu, Công ty phải nộp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai văn bản chỉ định điều chuyển nguyên phụ liệu của Tập đoàn, trong đó ghi rõ mục đích của việc điều chuyển và thông tin về tên, địa chỉ của Công ty nhận điu chuyn nguyên phụ liệu. Công ty có cam kết bằng văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu về việc chỉ điều chuyển tối đa không quá 10% số lượng nguyên phụ liệu của tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trước đó của Công ty; giá nguyên phụ liệu điều chuyển phải bằng với giá mua nguyên phụ liệu khi nhập khẩu.

2. Về chính sách thuế: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sonion Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP H Chí Minh (để t/hiện);
- Cục KTSTQ (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9000/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc điều chuyển nguyên phụ liệu cho đối tác trong nước, nước ngoài của cùng Tập đoàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.766

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140