Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8960/TCHQ-VP năm 2015 về phối hợp thủ tục kiểm dịch thực vật với thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8960/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Duy Thuận
Ngày ban hành: 01/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8960/TCHQ-VP
V/v phối hợp thủ tục kiểm dịch thực vật với thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 29/9/2015, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1950/BVTV-KD ngày 29/9/2015 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai văn bản pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch thực vật.

Tổng cục Hải quan sao gửi công văn nêu trên để các đơn vị triển khai thực hiện. Riêng đối với nội dung nêu tại điểm 2 công văn (về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu), với tinh thần cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian thông quan hàng hóa, doanh nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch theo quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giy chứng nhận kim dịch trong quá trình làm thủ tục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Bảo vệ thực vật (để phối hợp) (S 149 Hồ Đc Di, Đống Đa, Hà Nội);
- Các đ/v: PC, QLRR, ĐTCBL, KTSTQ, TT, GSQL;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8960/TCHQ-VP năm 2015 về phối hợp thủ tục kiểm dịch thực vật với thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89