Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 891/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế và giá tính thuế đối với mặt hàng xe Toyota Landcruiser Prado nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 891/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 891/TCHQ-KTTT
V/v: giá và giải tỏa cưỡng chế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 105/CTCU ngày 01/03/2005 của Công ty Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội về việc giải tỏa cưỡng chế và giá tính thuế đối với mặt hàng xe Toyota Landcruiser Prado nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giá trị thuế: hiện nay Tổng cục Hải quan đang liên hệ với Tổng cục Cảnh sát và Hải quan các nước xuất khẩu để xác định chính xác mức giá xuất khẩu (tại nước xuất khẩu) của mặt hàng xe Toyota Landeruiser Prado phục vụ công tác xác định giá trị tính thuế nhập khẩu của Tổng cục Hải quan. Các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe Toyota Landcruiser Prado nếu khai báo không trung thực về mức giá giao dịch sẽ bị truy thu tiền thuế và xử phạt đến 5 lần số tiền thuế gian lận.

2. Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương xác định giá thực thanh toán của xe ô tô Toyota Landcruiser Prado làm căn cứ tính thuế nhập khẩu. Để có thời gian chuẩn bị đồng bộ, tránh tình trạng đối xử bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp có cùng điều kiện như Công ty Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội tạm thời chưa cưỡng chế đối với hoạt động xuất khẩu nhập khẩu của Công ty Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội cho đến hết ngày 30/06/2005 với điều kiện Công ty phải có văn bản cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý sau này của cơ quan Hải quan về giá tính thuế mặt hàng Toyota Landrcuiser Prado.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội;
- Lãnh đạo Tổng cục (5)
- Lưu VP(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 891/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế và giá tính thuế đối với mặt hàng xe Toyota Landcruiser Prado nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.872
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213