Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 889/VPCP-KGVX ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 889/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ngừng lưu thông xăng RON 83

Sắp tới xăng không chì RON 83 sẽ bị ngừng lưu thông trên thị trường nhằm tránh tình trạng pha trộn xăng có chất lượng xấu vào các loại xăng khác, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Thời điểm, lộ trình việc đình chỉ xuất nhập khẩu, lưu thông, phân phối loại xăng này sẽ do Bộ Công Thương quyết định.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành rà soát và bãi bỏ các văn bản có quy định tiêu chuẩn liên quan.

Đây là chỉ thị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 889/VPCP-KGVX ban hành ngày 28/01/2013.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/VPCP-KGVX
V/v ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, tại công văn số 359/BCT-TTTN ngày 14 tháng 01 năm 2013 về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Công Thương xem xét, quyết định cụ thể thời điểm, lộ trình thích hợp việc đình chỉ nhập khẩu, sản xuất, lưu thông phân phối xăng không chì RON 83 trên thị trường, tránh ảnh hưởng xấu đến các hoạt động hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát quá trình nhập khẩu, sản xuất, lưu thông phân phối xăng không chì RON 83 trên thị trường theo quy định.

- Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bãi bỏ các văn bản liên quan đến quy định tiêu chuẩn xăng không chì RON 83 lưu thông trên thị trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, GTVT, NN&PTNT
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 889/VPCP-KGVX ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112