Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 88/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về gia công tháo dỡ máy vi tính đã qua sử dụng cho nước ngoài

Số hiệu: 88/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/TCHQ-GSQL
V/v: Gia công tháo dỡ máy vi tính đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 6194/HQHP-PNV ngày 5/12/2005 của Cục Hải quan TP. Hải phòng về gia công tháo dỡ máy vi tính đã qua sử dụng cho nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng máy vi tính đã qua sử dụng không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thương mại đã có văn bản gửi Tổng cục hải quan thống nhất các doanh nghiệp muốn gia công mặt hàng này thì phải có xác nhận của cơ quan Tài nguyên, Môi trường về việc chấp hành các quy định về môi trường.

Vì vậy, các doanh nghiệp khi làm thủ tục Hải quan gia công mặt hàng này phải có văn bản xác nhận của Cục Bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Bảo vệ môi trường;
- Cục HQ các tỉnh, TP.
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 88/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về gia công tháo dỡ máy vi tính đã qua sử dụng cho nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4