Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8773/BCT-CNNg năm 2013 đính chính công văn 8749/BCT-CNNg do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8773/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Mạnh Quân
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8773/BCT-CNNg
V/v đính chính công văn số 8749/BCT-CNNg ngày 27 tháng 9 năm 2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan,
- Công ty CP Quốc tế Hưng Thái.

 

Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 8749/BCT-CNNg ngày 27 tháng 9 năm 2013 gửi Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan và Công ty CP Quốc tế Hưng Thái đồng ý để Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan được xuất khẩu 60.000 tấn quặng sắt tồn kho với độ ẩm tự nhiên 9% (tương đương với 54.600 tấn quy khô với độ ẩm 0%); hàm lượng 44% ≤ Fe ≤ 52% theo chỉ tiêu xuất khẩu của Công ty CP Quốc tế Hưng Thái tại công văn số 7948/BCT-CNNg ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương (chuyển chỉ tiêu xuất khẩu 60.000 tấn quặng sắt của Công ty CP Quốc tế Hưng Thái sang cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan thực hiện).

Do sai sót trong xuất bản, nên tại dòng thứ 9 từ dưới lên của công văn số 8749/BCT-CNNg ngày 27 tháng 9 năm 2013 nêu trên đã ghi nhầm là: "tại công văn 7498/BCT-CNNg ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương", nay xin đính chính lại là: "tại công văn số 7948/BCT-CNg ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương".

Đề nghị quý Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
Nguyễn Mạnh Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8773/BCT-CNNg năm 2013 đính chính công văn 8749/BCT-CNNg do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10