Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8713/BTC-TCNH năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8713/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8713/BTC-TCNH
V/v tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại 11 Công ty xổ số kiến thiết năm 2016 và qua rà soát báo cáo tài chính năm 2016 của các Công ty xổ số kiến thiết, Bộ Tài chính nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh xổ số như quy định về xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Về công tác quản lý phát hành xổ số: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số để thực hiện. Theo đó, Công ty Xổ số kiến thiết phải xây dựng, ban hành đy đủ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch, công khai, chính xác, tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

2. Về quản lý tài chính: Yêu cầu các Công ty xổ số kiến thiết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Công văn số 7069/BTC-TTr ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số, đồng thời lưu ý thêm một số các nội dung sau:

a) Về quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng theo đúng quy định. Trường hợp số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng vượt tỷ lệ tối đa quy định, Công ty x s kiến thiết phải hoàn nhập ngày vào thu nhập theo đúng quy định của pháp luật.

b) Về kỳ hạn nợ và mức bảo đảm thanh toán của đại lý xổ số: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết căn cứ quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số để thực hiện. Đối với các đại lý có nợ đọng dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn nợ quy định và chưa đảm bảo tỷ lệ bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo quy định, Công ty xổ số kiến thiết phải có biện pháp khẩn trương để thu hồi nợ và bổ sung tăng tài sản thế chấp để bảo đảm khả năng thanh toán của đại lý theo đúng quy định của pháp luật.

c) Về quản lý chi tiêu tài chính: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết căn cứ quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, các văn bản có liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp để thực hiện, đối với các khoản chi không đúng chế độ quy định, yêu cầu công ty phải xuất toán loại khỏi chi phí và nộp thuế theo quy định.

3. Về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát:

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết phải thường xuyên báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về việc chấp hành chính sách, chế độ của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

b) Chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan tài chính và Công ty xổ số kiến thiết tăng cường công tác đấu tranh, phòng chng các hiện tượng lợi dụng hoạt động xổ số để tổ chức các hoạt động lô đề,... trái phép trên địa bàn. Đối với những trường hợp vi phạm, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục thuế; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty XSKT; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT; Vụ TCNH (260b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8713/BTC-TCNH năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


775

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171