Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 87/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc gia công hàng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu

Số hiệu: 87/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/TCHQ-GSQL
V/V: Xác nhận ý thức  chấp hành pháp luật HQ đối với các DN gia công

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố  

 

Ngày 22/7/2005, Bộ Thương mại có công văn số 0696/TM-XNK về việc gia công hàng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấp nhập khẩu, trong đó có quy định một trong những điều kiện để được cấp phép tiếp tục gia công mặt hàng này là “Phải có xác nhậnc ủa cơ quan Hải quan về việc doanh nghiệp chấp hành các quy định của Hải quan, kể cả đảm bảo thời gian gia công”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cơ sở theo dõi quá trình làm thủ tục hải quan của Doanh nghiệp, xác nhận ý thức chấp hành pháp luật về hải quan đối với doanh nghiệp khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị xác nhận vấn đề này. Nội dung xác nhận:

- Việc chấp hành các quy định về khai báo hải quan hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu; thanh khoản hợp đồng gia công; các quy định khác về gia công cho thương nhân nước ngoài, đặc biệt là gia công các mặt hàng cấm nhập khẩu đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép cho thực hiện; việc chấp hành các nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí; nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính thì nêu rõ số lần vi phạm, lý do (hành vi vi phạm) từng lần.

- Nên kiến nghị (nếu thấy cần thiết) đối với Bộ Thương mại khi cấp phép cho doanh nghiệp gia công mặt hàng cấp nhập khẩu để tạo thuận lợi cho công tác quản lý của Hải quan đối với mặt hàng gia công này.

2- Văn bản xác nhân trên ngoài gửi cho doanh nghiệp phải gửi cho Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan mỗi nơi 01 bản./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ XNK (Bộ TM);
- DNTN TM Minh Luân (thay trả lời cv RML01/XNHQ)
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 87/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc gia công hàng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196