Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 868/BKHCN-TĐC ngày 19/04/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng mô tô, xe máy dưới 50cm3 và xe máy điện

Số hiệu: 868/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 19/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 868/BKHCN-TĐC
V/v quản lý chất lượng mô tô xe máy dưới 50cm3 và xe máy điện

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 1694/VPCP-CN ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc quản lý chất lượng mô tô, xe máy dưới 50cm3 và xe máy điện theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 808/GTVT-ĐKVN ngày 01 tháng 3 năm 2004. Sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ nhất trí với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải nêu tại mục (a), điểm 3 của công văn số 808/GTVT-ĐKVN về việc cho phép đăng kiểm xe máy dưới 50cm3.

Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ nhất trí với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải cần thống kê cụ thể (căn cứ báo cáo của các doanh nghiệp nhập khẩu) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng số lượng các bộ linh kiện nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc đối tượng đủ điều kiện được đăng kiểm cho đến thời điểm này. Việc đăng kiểm chỉ giới hạn trong số lượng Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản thông báo không thực hiện đăng kiểm xe máy và động cơ xe máy được lắp ráp từ các bộ linh kiện động cơ xe máy dưới 50cm3 nếu đã được nhập khẩu theo các hợp đồng ký kết sau ngày 06/8/2003, để các doanh nghiệp có biện pháp xử lý thích hợp đối với hàng hoá này.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ nhất trí với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc trước mắt chưa thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với xe máy điện nêu tại mục (b), điểm 3 của công văn số 808/GTVT-ĐKVN.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng

Chính phủ xem xét, quyết định.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG




Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 868/BKHCN-TĐC ngày 19/04/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng mô tô, xe máy dưới 50cm3 và xe máy điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60