Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8657/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8657/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8657/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo QĐ số 53/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 7950/BCT-KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5 thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương (nhất là các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh) và các doanh nghiệp tiếp tục kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2015 và các Thông báo: số 173/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2014, số 19/TB-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2015 và số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lphối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Lộ trình, trong đó làm rõ sự phù hợp của Lộ trình với thực tiễn triển khai trong thời gian vừa qua, tính khả thi của Ltrình này sau 04 năm thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016.

n phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Xăng dầu VN;
- Hiệp hội Xăng dầu VN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các. Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8657/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246