Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8616/BTC-TCHQ năm 2013 triển khai kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8616/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8616/BTC-TCHQ
V/v triển khai kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 2231/VPCP-KTTH ngày 22/03/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công  nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 2231/VPCP- KTTH ngày 22/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài chính nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 363/UBND-TH ngày 08/3/2013, của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại công văn số 6313/CV-SEV ngày 06/3/2013 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên, triển khai và đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành việc xây dựng cơ bản và được cơ quan Hải quan thẩm định đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát về Hải quan.

2. Giao Tổng cục Hải quan hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung để đảm bảo hoạt động của kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý, giám sát về Hải quan đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Bộ Tài chính phúc đáp nội dung trên để UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Cục Hàng không Việt Nam (để phối hợp);
- Cty Samsung Electronics VN (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8616/BTC-TCHQ năm 2013 triển khai kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89