Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8507/BTC-CST năm 2013 chuyển công văn 18/2013/CV-HHTA do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8507/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8507/BTC-CST
V/v chuyển công văn

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được công văn số 18/2013/CV-HHTA ngày 26/6/2013 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi về kiến nghị xếp mã HS đối với mặt hàng chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Kiến nghị của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi liên quan đến xếp mã HS đối với mặt hàng chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính chuyển công văn số 18/2013/CV-HHTA ngày 26/6/2013 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi để Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý.

Vụ Chính sách Thuế kính chuyển Tổng cục Hải quan giải quyết và trả lời Hiệp hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Mạnh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8507/BTC-CST năm 2013 chuyển công văn 18/2013/CV-HHTA do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242