Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8474/BCT-CTĐP năm 2019 về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8474/BCT-CTĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 07/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8474/BCT-CTĐP
V/v tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản s 9662/VPCP-CN về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với báo cáo của Bộ Công Thương sơ kết thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đ tiếp tục đy mạnh các hoạt động khuyến công, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình trong năm 2020 và xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn tới, Bộ Công Thương đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc đánh giá, báo cáo, tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020.

2. Tiếp tục bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách địa phương và huy động, lồng ghép các nguồn lực hợp pháp để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại địa phương theo Quyết định s 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình khuyến công địa phương. Đánh giá tổng kết Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2020; đng thời chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và ban hành các văn bản theo hướng tích hợp các nội dung quy định v khuyến công trong cùng một văn bản đ các t chức, cá nhân dễ áp dụng, thực hiện.

3. Thực hiện việc phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và UBND cấp huyện đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn; trong đó xác định rõ vai trò của Sở Công Thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương;

4. Tiếp tục quan tâm xây dựng, kiện toàn t chức khuyến công trên địa bàn; đầu tư nâng cấp trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Trung tâm Khuyến công cp tỉnh theo hướng chuyên nghiệp nhằm trin khai các hoạt động khuyến công đạt hiu quả cao.

5. Định hướng, chỉ đạo Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công cp tỉnh đi mới cách thức xây dựng kế hoạch, đ án khuyến công theo hướng:

- Bám sát kế hoạch, chương trình phát trin công nghiệp - tiu thủ công nghiệp tại địa phương; phát huy lợi thế so sánh và khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực sẵn có về tài nguyên, nguyên liệu, thị trường và lao động của địa phương. Quan tâm chỉ đạo chương trình phát triển sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phm.

- Nâng cao cht lượng việc khảo sát, lựa chọn, xây dựng kế hoạch, đ án khuyến công, đảm bảo đúng quy định và phát huy hiệu quả cao nht; xây dựng được các đ án khuyến công quc gia điểm, nhóm; tập trung h trợ phát trin một s ngành công nghiệp trọng điểm, ưu tiên của địa phương, tạo nhiu việc làm; ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xut, nâng cao tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ vào giá trị gia tăng của sản phm; hình thành các cụm liên kết chuỗi ngành, xây dựng các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tàu, có tính dẫn dắt tại địa phương.

Bộ Công Thương đ nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các nội dung trên. Trong quá trình t chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mc, đ nghị có ý kiến bng văn bản gửi v Bộ Công Thương (qua Cục Công Thương địa phương) đ phi hp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Sở Cô
ng Thương, TTKC các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT
, CTĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8474/BCT-CTĐP năm 2019 về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178