Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 847/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế truy thu mặt hàng xe máy Honda ES 150 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 847/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 847/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về việc giải tỏa cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế truy thu mặt hàng xe máy Honda ES 150 theo công văn 3320/TCHQ-GSQL ngày 11/7/2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang yêu cầu tất cả các Cục Hải quan địa phương tập hợp tình hình truy thu mặt hàng xe máy Honda ES150 theo nội dung công văn 3320/TCHQ-GSQL ngày 11/7/2003 để Tổng cục xem xét, báo cáo Bộ có quyết định xử lý dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp. Trong khi chưa có quyết định cuối cùng, để tránh ách tắc trong hoạt động XNK hàng hóa, tạm thời giải tỏa cưỡng chế đối với các doanh nghiệp nợ thuế truy thu mặt hàng xe máy Honda ES150 đến 30/6/2005 với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng và có cam kết bằng văn bản thực hiện quyết định của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với số nợ thuế truy thu mặt hàng xe máy Honda ES 150 theo công văn 3320/TCHQ-GSQL ngày 11/7/2003 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 847/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế truy thu mặt hàng xe máy Honda ES 150 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108