Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 843/TCHQ-GSQL năm 2014 về thời điểm nộp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 843/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/TCHQ-GSQL
V/v thời điểm nộp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 167/CV-HHĐ ngày 31/12/2013 của Hiệp hội Điều Việt Nam phản ảnh về một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan và thủ tục kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu. Để giải quyết vướng mắc liên quan đến thời điểm nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa làm thủ tục xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan cửa khẩu: doanh nghiệp có thể nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch tại thời điểm đăng ký tờ khai hoặc chậm nhất trước khi thực xuất khẩu hàng hóa. Cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Giấy đăng ký kiểm dịch.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu:

a) Trường hợp doanh nghiệp nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch tại thời điểm đăng ký tờ khai thì thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Trường hợp lô hàng chưa có Giấy chứng nhận kiểm dịch tại thời điểm đăng ký tờ khai:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Hải quankhoản 2 Điều 9 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về thông quan hàng hóa còn thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, các Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định và thực hiện tiếp các bước sau đây:

- Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: lập Biên bản bàn giao và ghi rõ doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch cho Chi cục Hải quan cửa khẩu trước khi xuất khẩu lô hàng, nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu theo đúng thời hạn phải nộp.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất: kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch do doanh nghiệp xuất trình (bản chính) và nộp (bản sao) khi giải quyết thủ tục xuất khẩu lô hàng; lưu bản sao và chuyển bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch cho doanh nghiệp để nộp cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu hoàn thiện hồ sơ lô hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

- Trường hợp doanh nghiệp không nộp hoặc nộp chậm Giấy chứng nhận kiểm dịch quá thời hạn quy định thì Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Hiệp hội Điều Việt Nam (thay trả lời)
(Địa chỉ: 135 Pauster, Quận 3, TP. HCM);
- Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 843/TCHQ-GSQL năm 2014 về thời điểm nộp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40